Projekt

„Rozvoj podnikania spoločnosti B & B autoslužby, s.r.o. a spolupráce so Strednou odbornou školou remesiel a služieb“

Projekt EU